Μυωπία Καταρράκτης Γλαύκωμα OCT Διαβήτης Check Up
Η σύγχρονη Ιατρική στην υπηρεσία του Ανθρώπου..
Greek English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HRT - LST
         
 


Πρόσφατα έχει αναπτυχθεί μια εξέταση νέας υψηλής τεχνολογίας που προσθέτει ένα ακόμη δυνατό όπλο στην αντιμετώπιση του Γλαυκώματος.

Η ανάγκη αυτή, της ανάπτυξης νέας τεχνολογίας προέκυψε για τους παρακάτω λόγους:

Οι αλλοιώσεις  στην εξέταση των οπτικών πεδίων  αρχίζουν να αποτυπώνονται  αφού χαθεί ένα μεγάλο μέρος ( 30-40% ) των οπτικών ινών. Η όλη προσπάθεια της οφθαλμολογίας επικεντρώνεται  στην όσο το δυνατό πιο πρώιμη διάγνωση του γλαυκώματος δηλ. όταν τα οπτικά πεδία είναι ακόμη φυσιολογικά. 

 Οι βλάβες του οπτικού νεύρου, των οπτικών ινών και των οπτικών πεδίων, ιδιαίτερα δε οι μεταβολές τους σε διαδοχικές εξετάσεις, είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την παρακολούθηση του γλαυκώματος στο βάθος του χρόνου. Στόχος μας  είναι να προλάβουμε την κακή εξέλιξη του γλαυκώματος και να αναχαιτίσουμε τις βλάβες  όσο είναι δυνατόν  . Έτσι θα διατηρήσουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα στην όραση μας.

 Η εξέταση αυτή λέγεται  LASER SCANNING TOMOGRAPHY.

Πρόκειται για μια ανώδυνη εξέταση, χωρίς ακτινοβολία,  που γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά .

 

Εκτός από το γλαύκωμα με την ίδια συσκευή και με το ειδικό  πρόγραμμα RETINA μπορούμε να αποκαλύψουμε πρώιμες αλλοιώσεις στην περιοχή της ωχράς κηλίδας , όπως στην περίπτωση του Διαβήτη , στην ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας κλπ.

Στο Bio Laser διαθέτουμε το υπερσύγχρονο μηχάνημα LASER SCANNING TOMOGRAPHY  ΗRΤ 3 της Γερμανικής εταιρίας  Heidelberg Engineering.

 

                                      

                                           Για επικοινωνία με τον Οφθαλμίατρο κ. Βασίλη Παπαδόπουλο, πληροφορίες και ραντεβού μιλήστε μαζί του στο τηλέφωνο 6946738344